Wiadomości z kraju i ze świata

Biznes wiadomości

Wyniki lotto

Źródła wiadomości

Zródła Puls Biznesu - Dziś w Przedsiębiorcy
Zródła Puls Biznesu - Porady i opinie
Zródła Puls Biznesu - Pracodawca i pracownik
Zródła Puls Biznesu - Podatki
Zródła Puls Biznesu - Partnerzy
Zródła Puls Biznesu - Firma i przepisy
Zródła Puls Biznesu - Ludzie, firmy, pasje

Firma i Przedsiębiorstwo

Rurociąg na wagę

2006-12-29 20:18:05, Puls Biznesu - Ludzie, firmy, pasje

Ważenie potężnych tirów to dla firmy ze Słupska codzienność. Ale zdarzają się ciekawsze wyzwania: niedawno ważyła dla Norwegów cały rurociąg.

Różnice kursowe w inwestycjach

2006-12-29 20:12:20, Puls Biznesu - Porady i opinie

W związku z wytworzeniem środka trwałego mam wydatki w walutach obcych. Jak ujmować dla celów podatkowych różnice kursowe związane z płatnościami?

Ochrona danych dla przedsiębiorców

2006-12-27 18:50:21, Puls Biznesu - Porady i opinie

Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji zaprasza na szkolenie ,,Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w praktyce". Podczas spotkania (Warszawa, 8-9 stycznia) omówione zostaną zagadnienia z zasad dostępu do informacji niejawnych

Pożytki z długiego szukania kontaktów

2006-12-27 18:50:20, Puls Biznesu - Porady i opinie

Bariera popytu nie jest przeszkodą dla wygaszenia marki. Ale ostrożność w kontaktach handlowych, jak wynika z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, może być usprawiedliwieniem dla nieużywania znaku. Co nie jest nieużywane, je

W sądach wspólnotowych

2006-12-27 18:50:20, Puls Biznesu - Porady i opinie

27 lutego 2007 r. odbędzie się w Warszawie szkolenie ,,Postępowanie przed trybunałem sprawiedliwości i sądem pierwszej instancji -- aspekty praktyczne". Podczas spotkania zostanie omówiona m.in. organizacja sądownictwa wspólnotowego, etapy postępowania pr

Skarżenie egzekucji administracyjnej

2006-12-27 18:50:20, Puls Biznesu - Porady i opinie

Spory sądowe dotyczące egzekucji majątkowej nie zaliczają się do katalogu przyjemnych sposobów spędzania czasu. Ale jak się zna prawo, może być mniej nieprzyjemnie. Jeden z aspektów tej problematyki, a mianowicie ,,środki zaskarżenia w egzekucji administr

Spółka kapitałowa od kuchni

2006-12-27 18:48:29, Puls Biznesu - Porady i opinie

Langas Group organizuje (Warszawa, 25-26 stycznia), płatne szkolenie ,,Dokumentacja i prawne aspekty funkcjonowania biura zarządu w spółce kapitałowej". Uczestnicy dowiedzą się m.in. o tym, jak z użyciem nowoczesnych technologii prowadzić biuro zarządu w

Rejestracja zbiorów danych osobowych

2006-12-27 18:48:29, Puls Biznesu - Porady i opinie

Jak zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji?

Spółka się przepoczwarza

2006-12-27 18:48:29, Puls Biznesu - Porady i opinie

Eurofinance Training zaprasza na płatne szkolenie (Warszawa, 29-30 stycznia) ,,Łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych -- aspekty prawne i finansowe". Omówione będą m.in. skutki prawne przekształceń, podziałów i połączeń spółek, księgowe asp

Rozwój bez wyścigu

2006-12-27 18:48:28, Puls Biznesu - Dziś w Przedsiębiorcy

Połączyła ich matematyka. Kilka lat później wspólnie stworzyli firmę. Minęło 18 lat, a firma systematycznie rośnie.

Dobry wizerunek to podstawa

2006-12-27 18:48:27, Puls Biznesu - Porady i opinie

SelectTraining zaprasza na płatne szkolenie ,,Autoprezentacja -- budowanie wizerunku w wystąpieniach publicznych" (Warszawa, 8-9 stycznia). Uczestnicy poznają sposoby redukowania tremy oraz wzbogacą wiedzę o sposobach prezentacji, doborze miejsca i narzę

Zwrot spod choinki

2006-12-27 18:48:27, Puls Biznesu - Firma i przepisy

Choć darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, to niektórzy chętnie wymieniliby czy też zwrócili do sklepu otrzymany podarunek.

Nowe przepisy na nowy rok

2006-12-27 18:44:28, Puls Biznesu - Firma i przepisy

Nowa ustawa o opłacie skarbowej czy zmiany w kodeksie spółek handlowych -- to tylko niektóre przepisy prawne wchodzące w życie w 2007 r.

Opowieść świąteczno-noworoczna

2006-12-22 19:24:15, Puls Biznesu - Porady i opinie

Sztandarowym projektem o m. c. (o mało co) prezydenta Warszawy, a dzisiaj znanego bankowca, był most Północny, który połączyć ma rozdzielone rzeką dzielnice Bielany i Tarchomin. Pomysł był dobry, bo ten most jest rzeczywiście bardzo potrzebny. Tarchomin i

Negocjacje dla małych i średnich

2006-12-22 19:22:22, Puls Biznesu - Porady i opinie

Business Center 1 organizuje seminarium ,,Negocjacje handlowe" (Katowice, 17-18 stycznia). Jego uczestnicy dowiedzą się, jakie są strategie i style negocjacyjne, jak należy planować rozmowy oraz jak powinien wyglądać ich przebieg. Szkolenie w całości fina

Łatwiej dla MSP

2006-12-22 19:22:22, Puls Biznesu - Porady i opinie

Jeśli chodzi o projekty legislacyjne zaplanowane na 2007 rok przez KE, to duże znaczenie będzie miał tzw. Energy Package, mający przyczynić się do liberalizacji rynku energetycznego -- głównie gazu, paliw płynnych i energii jądrowej.

Marketing: plan działań i budżetu

2006-12-22 19:22:22, Puls Biznesu - Porady i opinie

Czy prowadzić działania marketingowe samodzielnie, czy skorzystać z usług agencji?

Polski przedsiębiorca z europejskim wsparciem

2006-12-22 19:22:20, Puls Biznesu - Partnerzy

Czego (dobrego) mogą spodziewać się polscy przedsiębiorcy w nowym roku od UE?

Zarządzanie zmianami w firmie

2006-12-22 19:22:20, Puls Biznesu - Porady i opinie

Informedia Polska zapraszają na szkolenie ,,Kluczowe aspekty zarządzania organizacją w czasie zmian" (Warszawa, 25-26 stycznia). Uczestnicy dowiedzą się, jak budować kulturę organizacji elastycznie reagującą na zmieniający się rynek, jak skutecznie prowa

Większa liberalizacja

2006-12-22 19:22:20, Puls Biznesu - Porady i opinie

W nadchodzącym roku PE będzie nadal kładł nacisk na ochronę zdrowia publicznego i konsumentów (przepisy o etykietowaniu żywności i alkoholi), środowiska naturalnego, bezpieczeństwa (ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez samochody, kontrola odpadów i p

not posible to connection with ApiSendQuery